Vědomí

Jaká je povaha vědomí? Tahle otázka trápila několik lidí (filosofů), když na různých odpovědích vznikaly různé filosofické směry (je to projev duše: idealismus; je to funkce hmoty: materialismus). Aby se už netrápili, napsal jsem jak to je.

Vědomí jako kontinuální uvědomování si vlastní existence známe každý jako velmi zřetelný fenomén, stejně zřetelný jako třeba vidění. Kdyby nás zajímal mechanismus vidění, můžeme rozebrat oko, oční nerv a příslušné laloky, najdeme tyčinky a čípky, neurony specializoané na rozpoznávání svislých hran atd. Kam ale sáhnout, když nás zajímá povaha vědomí? Jeho mechanismus, když dnes ještě nejde odhalit rozebráním něčeho, můžeme naštěstí snadno odhadnout.

Vědomí je vnímání toho, co se děje v určité (říkejme vědomé) části našeho mozku. Nezbytné je aby vnímané informace doputovaly zpět do vědomé části, tím vzniká zpětná vazba. Čím je oblast širší a vazba zřetelnější, tím je širší a zřetelnější vědomí.

Tak jako nám smysl zrak=optické vnímání okolí dává vědět co je kolem nás, tak nám smysl vědomí=vnímání části dění ve vlastním mozku dává vědět čím se zabývá náš mozek. Tento zvláštní smysl není ničím tajemným, je to prostá zpětná vazba; určitá část z toho, co mozek vymyslel, se stává jedním z jeho vstupů, vedle zraku, sluchu a dalších smyslů. Rozsah této části se průběžně mění, např. ve spánku je velmi malý, možná nulový.

Proč nám ale vědomí připadá tak reálné? Reálné nám připadá to, o čem nás informují smysly. Když vnímáme co se děje v našem mozku, tj. zabýváme se vstupy přicházejícími ze smyslu vědomí, stejným smyslem se o tomto aktu hned můžeme dozvědět. Takto nás smysly informují o vědomí a dávají mu zdání stejné reálnosti, jakou dává zrak tomu co vidíme.

Pro názornost aplikujme teorii na pár otázek.

kolem 1998, korekce 15.5.2002

Literatura

Jsou knihy, které se blízkými otázkami zabývají s využitím nejnovějších experimentálních dat a vědeckých poznatků. Tato stránka řešící problémy čistě úvahou by asi nevznikla kdybych o nich tehdy věděl. Musím občas zajít do knihovny.

Dan Dennet: Consciousnes Explained
Vědomí je nejlépe popsáno jako mnohonásobné "proudění", tj. jako mnohonásobné zakódování události šířící se mozkem. V kterémkoliv okamžiku, kdy vnímáme, myslíme a jednáme je ve hře velké množství mozkových systémů a každý z těchto systémů oddělenně zaznamenává některou stránku vnímání, myšlení či jednání. Ani jeden z těchto "proudů" není "správnější" než jiný, ale mohou se ovlivňovat a také se navzájem ovlivňují.

František Koukolík: Lidský mozek a jeho duše

F. Crick: Věda hledá duši (Překvapivá domněnka)

Otázka pro příští den zní: Jaká je povaha svobodné vůle?

Dee