Cílem této práce je prozkoumat možnosti a implementovat systém pro realtime zobrazování dynamických třírozměrných scén s globálním osvětlením. Kvalita výpočtu osvětlení by se měla řídit rychlostí hardwaru tak, aby byl systém na úrovni své doby co nejdéle; pokročilé a časově náročnější rysy by neměly systém zpomalovat na pomalejším HW, s rostoucí rychlostí HW by měly generovat stále realističtější obraz. V plánu je implementace povrchů kombinujících ideálně matné a ideálně lesklé (zrcadlové) odrazy, průhledných objektů, útlum světla při průchodu prostředím, pohyb a libovolné změny objektů včetně zdrojů světla.


(snímek v soutěži na obal journalu Eurographics 2001, umístění neznámé)