Publikace


13.12.2000: Interaktivní globální osvětlení v komplexních scénách (diplomová práce, PDF, 3.5MB)

Shrnutí známých metod výpočtu globálního osvětlení se zřetelem na použití v komplexních dynamických scénách. Metody urychlení zobrazení a výpočtu osvětlení. Návrh řešení založený na hierarchické Monte Carlo radiositě s clustery. Návrh řešení založený na stínových mapách, implementace indexových stínových map se standardním OpenGL, ošetření artefaktů.
Pozn: oficiální název práce je Radiosita v dynamických scénách.


(dynamická scéna při 2fps - každý snímek počítán nezávisle)


(dynamická scéna při 2fps - aktualizován vliv dynamických objektů)

Redukovaný obsah doprovodného CD (kompletní zdrojáky, scény, zkompilováno pro DOS a Linux, RAR, 0.9MB)