Fotodokumentace

Při kompozici obrazu záleží mnoho na dobrém rozdělení světel a stínů. Mistrem rozvržení světel a stínů byl slavný holandský malíř XVII. stol. Rembrandt. Také záleží mnoho na správné perspektivě stínu. Stíny zdají se nám býti černé nebo aspoň šedé, avšak ve skutečnosti není tomu tak.
Teyssler-Kotyška, Technický slovník naučný

studium radiačních metod, ReDox předčítá


studium referenčních scén


Cornell box


Zrcadlo+točna


přípitek na další výzkum