Home Software Articles Photos

Turnaj

Po šesti ročnících piškvorkového turnaje na matfzyu, během kterých vznikly a účastnily se snad už desítky brainů a poté co byl celé roky dominující Zitný Destroyer v posledním ročníku konečně rozdrcen Borgem II a Pasqilem, jsem dostudoval a nemám moc přístup do školní počítačové laboratoře, nakonec ani toho času není tolik. Pokud se toho někdo ujme, může navázat na tradici a pořádat další ročníky. Software používaný celou dobu k soubojům brainů mezi sebou i brainů s lidmi je k dispozici včetně zdrojáků (a včetně existujících brainů). Napsat něco novějšího by ale taky nebylo k zahození.

Historie

Výsledky Turnaje 2000
Výsledky Turnaje 1999 a report
Výsledky Turnaje 1998
Výsledky Turnaje 1997
Výsledky Turnaje 1996
Výsledky Turnaje 1995

Reportáže z většiny ročníků vyšly v dobových Pařeništích a Realtimech (archiv je dostupný na třech CD).

Co se děje jinde

Pasqil
gomocup.fbi.czDee